Vernuwe my tog opnuut o Heer


Neem my harsteer
neem dit sag
Mag U liefde
My lewe vermag.

Veilige hande bied U my
Omhelsende arms om in te skuil.
Hou my vas,
Ek weet U gaan my lewe skoon was.

Geen trane meer vir harsteer
maar net vir vreug
Ek weet U gaan my lewe verheug
Vernuwe my tog opnuut o Heer.

My Heerser, my Herder
al voel dinge soms erger
of sommer deurmekaar
week ek dat u gaan kom
om my te haal.