• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  +27 12 331 2341

7 ongewilde uitsprake van Jesus

Toe ek klein was het ek baie raas gekry omdat ek die sagte binne kant van `n sny brood geeet en dan die harder korsies gelos het. Ons moet oppas dat ons nie presies dit met Jesus doen nie. Jy mag nie net die lekker, gemaklike dele van Jesus vat en die harde ongemaklike stukke ignoreer nie. 

Baie mense se Bybels is so eintlik maar so duk soos Psalm 23 of Johannes 3:16. Hulle hou net vas aan die gedeeltes wat vir hulle gemaklik en voordelig is. Dit is natuurlik ook die rede waarom boeke met dagstukkies so gewild is. Dit vertel vir ons wat God vir ons kan doen en watter voordele daar vir ons in is om Hom te dien.

Miskien is dit tyd om `n bietjie te fokus op die "nag stukkies". Geestelike groei gebeur juis wanneer ek en jy na die goed begin luister wat ons eintlik nie wil hoor nie. Hier is `n paar korsies:

1 - Draai die ander wang

"Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie.  Luk 6:29

2 - Verkoop jou goed en gee die geld vir die armes

Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hom: "Een ding kom jy nog kort: gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My." Luk 18:22; Luk 12:33

3 - Maak vrede

Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Matt 5:9

4 - Moet jou nie bekommer oor jou lewensmiddele nie

"Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Matt 6:25

 

5 - Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my...

Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie; hy wat sy seun of dogter liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie. "Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind." Matt 10:37 - 39

6 - Vergewe!

Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?" Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer." Matt 18:21-22

7 - Hy wat die grootste wil wees moet die ander dien

Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het gaan sit en die twaalf geroep. Hy sê toe vir hulle: "As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees." Mark 9:34 - 35

Die versoeking was groot om die woorde van Jesus te versag met `n bietjie kommentaar onder elke punt, maar ek dink jy moet dalk eers self `n hiermee worstel. Gaan hou `n bietjie bybelstudie hieroor en lees die groter gedeelte waarin hierdie verse voorkom. (Ons begin binne kort met `n reeks hieroor by die ECHO Bash)

Moenie vir die versoeking val om Jesus by jou te laat aanpas as dit vir jou te moeilik lyk om by Hom in te val nie. Wees eerder eerlik oor jou vrese en onwilligheid en vra vir God om jou te help.

Om Jesus te volg is`n hoë risiko avontuur weg van jouself en jou eie belange af, die donker wêreld in.

 

 

`n Reeks oor "die ongewilde uitsprake van Jesus" by die ECHO Bash - van die mp3 boodskappe beskikbaar by die ECHO Kantoor